Rúbaň Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

Môj život je prepojený s pestovaním
hrozna a dorábaním vína. Preto som
s postupom času pochopil, že ak chcem
tvoriť tradície pre ďalšie generácie,
musím mať vlastné vinice.

Kvalitné víno sa rodí vo vinohradoch.

Kopcovitý terén pri obci Rúbaň ma očaril
so svojími vinohradmi, ktoré patria medzi
najstaršie na Slovensku. Juhozápadná
orientácia, hlinito-pieščito-vápenatá pôda,
staré hlboko zakorenené vinice ponúkajú
vínam väčší rozmer a minerálny charakter.

Ťažko by som hľadal lepší vinohrad
v našom regióne.