Robiť víno podľa seba
bolo vždy mojím snom

Nechcem robiť najlepšie víno na svete za
každú cenu. Chcem robiť a robím najlepšie
víno aké sa urodí v našich vinohradoch.

Tam totiž vzniká potenciál nového ročníka
a mojou úlohou je len nepokaziť to:)

Moderná technológia musí slúžiť prírode
rozvinuť jej kvalitu. Dalo by sa veľa napísať
o inovatívnych technológiách, ale kto by
chcel čítať toľko teórie.